Quan hệ cổ đông

THÔNG BÁO V/V THẤT LẠC GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN GỐC NGÀY 27/09/2018

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực

Căn cứ đơn cớ mất giấy tờ của cổ đông;

Căn cứ đơn yêu cầu cấp lại giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông;

Công ty cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực (EIN) thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông như sau:

STT

Tên cổ đông

Mã cổ đông

Số CMND

Số lượng CP

Ghi chú

1

Võ Văn Trãi

PIST-03-0002

320637774

2.342

 

2

Lê Ngọc Hữu

PIST-09-0233

341058810

1.080

 

3

Nguyễn Phước Thêm

PIST-09-0242

341270160

1.008

 

4

Trần Ngô Đăng Khoa

PIST-09-0248

341264468

864

 

5

Nguyễn Trường Thọ

PIST-21-0041

020285509

864

 

6

Huỳnh Văn Nghe

PIST-09-0245

340997306

1.008

 

7

Trần Bình Nguyên

PIST-09-0241

341211004

864

 

 

Tổng cộng

 

 

8.030

 

Công ty CP Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực trân trọng thông báo để quý cổ đông được biết. Trong thời hạn 15 ngày thông báo, nếu không có bất kỳ khiếu nại hay tranh chấp phát sinh, EIN sẽ tiến hành thủ tục cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

          Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương Mại – Dịch vụ Điện lực

          Số 04 Nguyễn Siêu, Phường Đakao, Quận 1, Tp.HCM

          ĐT: (028) 7300 7068    

Trân trọng thông báo!

Đính kèm