Quan hệ cổ đông

Thông báo v/v thất lạc giấy chứng nhận sở hữu cổ phần gốc ngày 25/12/2018

THÔNG BÁO

(V/v thất lạc giấy chứng nhận sở hữu cổ phần gốc)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực

­­­­

Căn cứ đơn cớ mất giấy tờ của cổ đông;

Căn cứ đơn yêu cầu cấp lại giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông;

Công ty cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực (EIN) thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông như sau:

STT

Tên cổ đông

Mã cổ đông

Số CMND

Số lượng CP

Ghi chú

1

Nguyễn Đức Thái

PIST-11-0238

370830720

864

 

2

Trương Đức Nhiệm

PIST-11-0228

370994524

864

 

3

Vũ Đăng Diên

PIST-11-0217

370692999

1,080

 

4

Lê Minh Đảo

PIST-11-0332

371112566

1,296

 

5

Phạm Quốc Khang

PIST-11-0319

370716056

1,296

 

6

Nguyễn Quang Hướng

PIST-11-0330

370454157

1,296

 

7

Nguyễn Văn Thạnh

PIST-11-0321

370407850

1,296

 

8

Nguyễn Quang Thắng

PIST-11-0342

370921371

864

 

9

Mai Tuấn Anh

PIST-11-0391

371043328

864

 

10

Lê Văn Sơn

PIST-11-0288

370903183

1,008

 

11

Huỳnh Thị Phương Linh

PIST-10-0242

363851077

864

 

12

Võ Thành Công

PIST-21-0208

365571189

864

 

 

Tổng cộng

 

 

12,456

 

Công ty CP Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực trân trọng thông báo để quý cổ đông được biết. Trong thời hạn 15 ngày thông báo, nếu không có bất kỳ khiếu nại hay tranh chấp phát sinh, EIN sẽ tiến hành thủ tục cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

          Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương Mại – Dịch vụ Điện lực

          Số 04 Nguyễn Siêu, Phường Đakao, Quận 1, Tp.HCM

          ĐT: (028) 7300 7068    

Trân trọng thông báo!

Đính kèm