Quan hệ cổ đông

Thông báo v/v thất lạc giấy chứng nhận sở hữu cổ phần gốc ngày 12/9/2018

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực

 

Căn cứ đơn cớ mất giấy tờ của cổ đông;

Căn cứ đơn yêu cầu cấp lại giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông;

Công ty cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực (EIN) thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông như sau:

STT

Tên cổ đông

Mã cổ đông

Số CMND

Số lượng CP

Ghi chú

1

Nguyễn Minh Đức

PIST-21-0087

022933675

1.080

 

2

Võ Nhật Thanh

PIST-14-0170

365351149

1.872

 

3

Trần Thị Hương Quyên

PIST-14-0173

365282497

864

 

 

Tổng cộng

 

 

3.816

 

Công ty CP Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực trân trọng thông báo để quý cổ đông được biết. Trong thời hạn 15 ngày thông báo, nếu không có bất kỳ khiếu nại hay tranh chấp phát sinh, EIN sẽ tiến hành thủ tục cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

          Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương Mại – Dịch vụ Điện lực

          Số 04 Nguyễn Siêu, Phường Đakao, Quận 1, Tp.HCM

          ĐT: (028) 7300 7068    

Trân trọng thông báo!