Quan hệ cổ đông

Thông báo v/v thất lạc giấy chứng nhận sở hữu cổ phần gốc

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực

                 Căn cứ đơn cớ mất giấy tờ của cổ đông;

                Căn cứ đơn yêu cầu cấp lại giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông;

                Công ty cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực (EIN) thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông như sau:

 

STT

Tên cổ đông

Mã cổ đông

Số CMND

Số lượng CP

1

Nguyễn Trung Trí

PIST-16-0003

310478372

2.362

2

Lê Hồ Việt Dũng

PIST-37-0056

365164016

60

3

Lê Văn Vũ

PIST-14-0200

365985358

1.296

4

Võ Anh Tuấn

PIST-14-0069

365091674

2.858

5

Nguyễn Thành Nam

PIST-14-0006

365355169

1.664

6

Đinh Gia Đại

PIST-14-0510

365380987

144

7

Võ Hoài Ân

PIST-09-0543

341053977

288

8

Nguyễn Thanh Liêm

PIST-09-0345

340975530

144

9

Trần Thanh Tùng

PIST-09-0419

341158863

144

10

Nguyễn Thị Hằng Ni

PIST-09-0338

341241624

576

 

Tổng cộng

 

 

9.536

 

Công ty CP Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực trân trọng thông báo để quý cổ đông được biết. Trong thời hạn 15 ngày thông báo, nếu không có bất kỳ khiếu nại hay tranh chấp phát sinh, EIN sẽ tiến hành thủ tục cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

          Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương Mại – Dịch vụ Điện lực

          Số 04 Nguyễn Siêu, Phường Đakao, Quận 1, Tp.HCM

          ĐT: (028) 7300 7068    

Trân trọng thông báo!   

Đính kèm