Quan hệ cổ đông

Thông báo thôi nhiệm và chấm dứt HĐLĐ đối với PTGĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương Mại – Dịch vụ Điện lực (ECInvest) công bố thông tin về việc chấm dứt Hợp đồng lao động đối với bà Trịnh Hải Lý – Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương Mại – Dịch vụ Điện lực, kể từ ngày 04/04/2018, theo nguyện vọng cá nhân.

File đính đèm